இலவச தீபாவளி வாழ்த்து அஞ்சல் அட்டைகள்!

http://www.socialnetgateapp.com

உங்கள் குடும்பம், நண்பர்கள், மற்றும் உறவினர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து அட்டை அனுப்பிவிட்டீர்களா ?

புகைப்படம், செய்தி மற்றும் உங்கள் குரலை இணைத்து புதுமையாக தீபாவளி வாழ்த்து அட்டைகள் அனுப்ப அட்டகாசமான மற்றும் இலவசமான வழி –

http://www.socialnetgateapp.com

முகபுத்தகம்(Facebook), உங்கள் தொலைபேசி அல்லது கணினியிலிருந்து புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி உங்கள் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை அஞ்சல்/தபால் அட்டைகளில் இலவசமாக அணுப்பவும்!

இலவச தீபாவளி வாழ்த்து அஞ்சல் அட்டைகள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s